top of page
amf.png

WE ARE

We always try to find flexible solutions, tailored to every need. We work without limits and together with our customers. Together, we come up with a flexible solution that suits your organization.

2.png

Förstå era kunder: Vilka feedbackmått är viktigast för er verksamhet?

Measure customer satisfaction with NPS

Net Promoter Score (NPS) - A powerful measurement tool for customer loyalty

NPS is used to measure customers' overall satisfaction with a company's product or service and customer loyalty to the brand with a single question: "How likely are you to recommend this company to a friend or colleague?".

Measure customer satisfaction with NPS

Net Promoter Score (NPS) - A powerful measurement tool for customer loyalty

NPS is used to measure customers' overall satisfaction with a company's product or service and customer loyalty to the brand with a single question: "How likely are you to recommend this company to a friend or colleague?".

Measure customer satisfaction with NPS

Net Promoter Score (NPS) - A powerful measurement tool for customer loyalty

NPS is used to measure customers' overall satisfaction with a company's product or service and customer loyalty to the brand with a single question: "How likely are you to recommend this company to a friend or colleague?".

Measure customer satisfaction with NPS

Net Promoter Score (NPS) - A powerful measurement tool for customer loyalty

NPS is used to measure customers' overall satisfaction with a company's product or service and customer loyalty to the brand with a single question: "How likely are you to recommend this company to a friend or colleague?".

NKI

NKI (Nöjd Kund-Index) är ett kraftfullt mätinstrument som kartlägger kundnöjdheten och ger företag ovärderliga insikter om hur deras produkter, tjänster och kundupplevelser uppfattas. 

Measure customer satisfaction with NPS

Net Promoter Score (NPS) - A powerful measurement tool for customer loyalty

NPS is used to measure customers' overall satisfaction with a company's product or service and customer loyalty to the brand with a single question: "How likely are you to recommend this company to a friend or colleague?".

Hur vill ni nå er målgrupp?

Tvåvägs SMS
Bädda in 
QR
Epost
Popup
Länk
Sociala medier
Pulsmätning
Nyhetsbrev

Kundfeedback i realtid med dashboard  

Optimera kundinsikter med esMakers dashboard som sammanställer kritiska feedbackdata från olika källor. Från NPS till NKI, vårt dashboard gör det enkelt att visualisera och analysera kundnöjdhet, engagemang och lojalitet i realtid. Ta kontroll över din kundupplevelse genom att snabbt identifiera trender, mönster och förbättringsområden

2.png

Solutions tailored to your organization

Nicoletta Öggesjö
 

Data collection and Analysis Manager

Always free support

Integrations via AD & API

Personal project manager

Security of the highest standard

Eventhantering

Nyhetsbrev

Integrationer

Curious about a customer feedback?
Book a conversation with our experts.

bottom of page