top of page
Gradient spread beige.png
Beige gradient circkel _edited.png

WE ARE

We always try to find flexible solutions, tailored to every need. We work without limits and together with our customers. Together, we come up with a flexible solution that suits your organization.

5.png

Medarbetarundersökning

Follow UP

Pulsmätning

Exitmätning
skribvobr.png

Medarbetarenkät

På Entergate erbjuder vi skräddarsydda medarbetarundersökningar som hjälper er att skapa en engagerad och produktiv arbetsmiljö. Vår helhetslösning innebär att vårt expertteam tar hand om hela processen, från start till mål, och säkerställer att varje projekt når de högsta möjliga standarderna.

Vi täcker hela kedjan av undersökningen - från uppbyggnad av organisationsstruktur till färdiga rapporter. Vi erbjuder en väl testad medarbetarenkät som mäter det psykologiska arbetsklimatet på alla nivåer i organisationen. Ni kan välja att utgå från enkäten, göra förändringar eller skapa en helt ny enkät tillsammans med oss. Det viktiga är att det utformas för att passa er och era medarbetare.

Med vår plattform skapar vi intuitiva och innovativa chefsportaler som är skräddarsydda för er organisation. Dessa portaler ger cheferna en tydlig översikt över sina team och arbetsmiljö, vilket gör det möjligt för dem att snabbt identifiera och åtgärda viktiga frågor. Våra färdiga rapporter och prioriteringsområden ger cheferna de verktyg de behöver för att förstå och agera på resultaten.

Dessutom erbjuder vi omfattande stöd för efterarbetet, inklusive handlingsplaner och uppföljning, för att säkerställa att förbättringar genomförs och leder till en starkare och mer positiv företagskultur. Med realtidsinsikter och datadrivna beslut kan ni kontinuerligt förbättra er arbetsmiljö och stärka ert team.

4.png
Checkformer.png-2.png

Skapandet av enkäten med vetenskapligt validerade frågor

Checkformer.png-2.png

Anpassning efter ert enkätunderlag

Checkformer.png-2.png

Kvalitetssäkring av enkätexperter

Checkformer.png-2.png

Färdiga rapporter & Prioriteringsområden

Gather everything in manager portals

Each manager has access to a manager portal designed according to your graphic profile.

 

Managers get a clear overview of employee surveys, heart rate measurements, follow-up surveys and can create their own measurements that are suitable for the ever-changing workplace.

In the management portals, it is possible to follow the response frequency in real time, produce reports for their respective departments and gain access to support material for results, follow-up and follow-up work. 

Follow Up

Följ upp medarbetarenkäten med pulsade mätningar

FollowUp är det ultimata verktyget för att förbättra engagemang och prestation inom ditt team. Med FollowUp kan chefer skräddarsy och distribuera enkäter enkelt via e-post eller länk, samla in svaren digitalt, och omedelbart analysera resultaten genom vår interaktiva chefportal. Varje chef kan följa upp medarbetarenkäten och välja vilka frågeområden som

ska följas upp. Verktyget möjliggör effektiv uppföljning av fokusområden från den årliga medarbetarenkäten och fungerar utmärkt som en pulsmätning för att kontinuerligt övervaka teamets välbefinnande och engagemang. Realtidsrapporter hjälper till att identifiera viktiga trender och områden för förbättring, vilket gör det enkelt att mäta framsteg, handlingsplaner och justera strategier.  FollowUp är designat för att stärka dialogen mellan medarbetare och chefer, vilket skapar en mer sammanhängande och produktiv arbetsmiljö. 

Pulsmätning

Puls fråga .png

Ta pulsen på din organisation

En pulsmätning är en typ av undersökning som regelbundet distribueras för att kontinuerligt mäta medarbetares engagemang och känslor gentemot deras arbete och organisationen. Arbeta proaktivt genom att kontinuerligt hämta hem insikter från medarbetarna och sätt in relevanta åtgärder för att möta behoven. Förutom att mäta allmänt engagemang, är pulsmätningar också anpassningsbara för specifika ändamål och kan tillämpas på olika nivåer inom organisationen. Dessa undersökningar kan inriktas på att mäta Employee Net Promoter Score (eNPS), vilket ger värdefull information om hur troligt det är att medarbetare skulle rekommendera organisationen som en arbetsplats. Pulsmätningar kan även fokusera på specifika teman såsom arbetsmiljö, ledarskap, teamdynamik och innovation.

NPS_skala2.png

Lösningar utformade efter din organisation

Integrations via AD & API

Personal project manager

Security of the highest standard

Always free support

Blond Kvinna står upp

Data collection and Analysis Manager

Nicoletta Öggesjö
 

Process

Strukturerad process anpassad efter er organisation

01

Planering & förberedelser

Tillsammans med er personliga projektledare kommer vi fram till ett tillvägagångssätt som passar er

02

Stratergi & utformning

Vi tar hand om processen, från strukturen av ert organisationsträd, enkätutformning till utskick 

03

Chefsportaler

Vi skapar skräddarsydda chefsportaler anpassade till er organisation 

04

Resultat & Rapporter

Sammanställning av resultat & Kvalitetssäkring. Färdiga rapporter, fokusområden och stöd till efterarbete. Chefer kan skapa handlingsplaner direkt i plattformen och följa upp med FollowUP.

Vi är er partner hela vägen

Samarbete med Entergate innebär mer än bara tillgång till högteknologiska verktyg. Det innebär ett partnerskap med ett företag som är helhjärtat engagerad i att driva er organisation framåt.   

Bra kommunikation, tillgänglig och god service. Tydlig och bra chefsportal med överskådliga rapporter.

lerums_kommun_logo_v_rgb.png

Flexibla, proffsiga och mycket lätta att samarbeta med. Förstår sig på vad man behöver och levererar just det och dessutom med hög kvalitet.

Dodsbo-boras.png

Håller det ni lovar. Levererar det vi vill ha!

Älvkarleby kommun
Sandra_pulsmätning_edited.png
favivon-entergate.png

Data collection and Analysis Manager

Nicoletta Öggesjö
 

bottom of page