top of page

Varför är kundfeedback viktigt – Tips för att komma i gång

Är dina kunder nöjda över er produkt, tjänst eller support? Kommer de sprida ordet till sina vänner eller bekanta och föreslå ditt varumärke?Hur kan man förbättra kundnöjdheten? Det världskända svaret är feedback.


“Feedback är nyckeln till förbättrad kundnöjdhet".

Hur kan man förbättra kundnöjdheten?

Det världskända svaret är feedback. Det gäller att samla in så mycket feedback man bara kan för att sedan bearbeta det och slutligen använda data till att öka företagets kundnöjdhet. Initialt, för att bli bättre på något är det därför viktigt att veta vart man står och vad man behöver jobba på för att komma framåt. I samma skede när man vill hjälpa sina kunder genom deras utveckling måste man veta vart man vill nå.


Vilka relevanta verktyg behövs för att förbättra kundnöjdheten?


1. Få feedback med en kundnöjdhetsundersökning eller ett frågeformulär.


2. Mät kundlojalitet med Net Promoter Score (NPS).


3. Förbättra kundupplevelsen med en personundersökning.


4. Gör en medarbetarfeedbackundersökning för att mäta nöjdheten bland medarbetarna.


5. Var lite kreativ och ta ombord dina kunder med filmer och/eller frågesporter i form av formulär eller annat för att öka upplevelserna i ditt företag.


Emellertid när företag pratar om kundlojalitet så menar de kunder som kommer tillbaka och köper mer produkter eller tjänster. Det är väldigt viktiga kunder men inte nödvändigtvis de mest lojalaste. Lojala kunder behöver faktiskt inte ens vara kunder, utan ha en positiv inställning och pratar gott om företaget samt sprider deras rykte, ”Word of mouth”. Eftersom kundlojalitet visar människors inställning till företaget och dess produkter är det också mer långsiktigt värdefullt att sprida ryktet till alla, än att enbart ha trogna kunder. Två betydelsefulla drivkrafter för att få lojala kunder är att kunna erbjuda ett högt värde och att ha en bra relation till kunden genom att göra en liten extra insatts så de känner sig betydelsefulla.


Feedback och kommunikation

Feedback kan komma i alla former, till exempel så är användaren företagets intensitet. Så utnyttja varje konversation till lite feedback för att få en bättre relation och kundnöjdhet genom att vara öppen och fråga till exempel: Hur var upplevelsen? Förstods det som sades? Finns det något att förbättra? Varför? Oavsett vilken form av feedback man får så hjälper det företag som vill utvecklas och förbättras att minska missförstånd, förbättra kommunikation och pålitligheten.


Det är också viktigt att tänka på hur man kommunicerar till kunden. Så ett tips är hur man förmedlar till kunden för att öka både tillit och bättre kommunikation. Detta kan göras genom att använda kommunikationskanaler där kunden får hjälp direkt. Det kan vara allt från direkta samtal till support eller i form av chattar. Så genom att veta vad den bästa kommunikationskanalen för ditt företag är, beror på hur väl du känner dina kunder.


Behöver ditt företag hjälp med kundundersökningar? Kontakta oss så berättar vi mer!

Comentarios


bottom of page