top of page

CASE

Farsta stadsdelsförvaltning

Digital kartläggning av trygghet med 

pointsurvey_Logo_Horizontal_CMYK_HI.png
sthlm.jpg

Farsta Trygghetsforum

Farsta trygghetsforum består av ett stort antal aktörer från bland annat Stockholms stad, polisen, civilsamhället och näringslivet.

Genom ett digitalt kartverktyg, PointSurvey skapar de gemensamt en lägesbild, som ligger till grund för trygghetsskapande åtgärder.

pointsurvey_Logo_Horizontal_CMYK_HI.png
Lång hemsidan gradient beige ljuase.png
gradient sprial nät_edited_edited.png

Utmaning

​Farsta stadsdelsförvaltning stod inför utmaningar med att effektivisera resursallokeringen inom säkerhets- och brottsförebyggande arbete. Tidigare resursfördelning var inte baserad på konkreta data, vilket ledde till ineffektiv användning av medel och insatser. Därutöver saknades det en samordnad plattform för rapportering och analys av säkerhetsrelaterade händelser.

 

"Vi lade mycket pengar på resurser men visste inte riktigt var de borde läggas," förklarar Tomaj, kontaktperson för Farsta Trygghetsforum. 

Lösningen

pointSurvey introducerades som verktyget för att möta dessa behov. Plattformen möjliggjorde en samlad rapportering från alla aktörer inom forumet, vilket bidrog till en tydlig lägesbild och effektivare resursallokering. Med funktioner för lägesbild på karta, dialogverktyg för samhällsengagemang och förenklad dokumentation under trygghetsvandringar, blev pointSurvey en central del i Farsta stadsdelsförvaltnings strategi.

"PointSurvey var det enda verktyget som uppfyllde Farsta stadsdelsförvaltnings samtliga behov"

- Tomaj Keivany, Verksamhetsutvecklare Trygghet och Stadsutveckling

Resultat

Genom användning av pointSurvey har Farsta Trygghetsforum kunnat rikta resurser och insatser mer exakt och därmed öka effektiviteten i sitt arbete.

 

"Vi har isolerade utmaningar och problem som försvunnit med hjälp av point". Denna förbättrade resursanvändning har lett till en mer påtaglig trygghet i området.

Farsta Trygghetsforum vinner Stockholm stads trygghetspris! 
Med hjälp av pointSurvey vann Farsta pris för sitt innovativa arbete.  
Poliser mottar pris

Källa: Polisen Stockholms län

Medalj diplom hemsidan .png

Varför PointSurvey? 

Farsta stadsdelsförvaltning valde pointSurvey för dess unika egenskaper som skiljer sig från andra lösningar, såsom dess obegränsade licenser för rapportörer och administratörer, möjligheten till omfattande dialoger med medborgare och verktyget för att generera detaljerade rapporter i Word-format.

"Med hjälp av pointSurvey kan vi involvera flera aktörer i arbetet och samla in data från både kommunens egna verksamheter och externa samarbetspartners. Detta verktyg skiljer sig från andra lösningar genom sin omfattande och flexibla plattform, som tillåter oss att inte bara rapportera utan också genomföra dialoger med våra medborgare."

a2f0d9ad-8e12-4378-bcb7-8725cb36467a.jpg

I detta kundcase får vi höra från Tomaj Keivany, Verksamhetsutvecklare Trygghet och Stadsutveckling, om hur Farsta Trygghetsforum använder pointSurvey för att kartlägga och förbättra tryggheten i sitt område.

Nyfiken på digital kartläggning? 

Med vårt kartläggningssystem pointSurvey markerar ni smidigt trygghetsavvikelser direkt i ett webbaserat verktyg. Genom endast en licens kan ni ge obegränsat med användare tillgång till kartläggningen och möjlighet att rapportera avvikelser. Vi på Entergate utformar verktyget i samverkan med er, utifrån er verksamhet och era behov och önskemål.

Boka en 30 min demo så berättar vi mer!

Kvinna med brunt hår som ler
bottom of page