top of page

CASE

Följer upp och förbättrar arbetet

i realtid 

En frisk generation använder esMaker för att följa upp verksamheten, få faktabaserade underlag i realtid och hitta vägar till förbättring. 

En frisk generation logotyp

Om En Frisk Generation: 

En icke vinstdrivande organisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar hälsofrämjande med inriktning mot barnfamiljer i samarbete med kommuner, näringsliv och föreningsliv. Organisationens beskyddare är H.K.H. Prins Daniel. 

Antal deltagare per år: 1 553 (2019)
Antal aktiviteter per år: 932 (2019)

En frisk generation använder idag:

esMaker logotyp

Följer upp & förbättrar

I en studie som Karolinska Institutet genomförde visade mätningar att barn var som mest stillasittande efter skoltid och under helger. En Frisk Generation startades 2011 som ett svar på studien, för att vända trenden och verka för rörelseglädje.

– Vi erbjuder kostnadsfria aktiviteter för hela familjen i socioekonomiskt utsatta områden. Syftet är att alla barn ska få samma chans att växa upp till starka och friska individer. För att följa upp och förbättra vårt arbete använder vi enkätverktyget esMaker, säger Vera Holm som är kvalitetsstrateg.

Hela familjen får vara med

En Frisk Generation är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samarbetar med tio svenska kommuner i dagsläget. Det är kommunerna som utser vilka skolor och områden som de vill starta upp aktiviteter i tillsammans med En Frisk Generation. 

– Ofta handlar det om utsatta områden där det inte är självklart för barn att delta i föreningslivet. Vi vill bryta trenden och främja en mer jämlik hälsa. Därför erbjuder En Frisk Generation aktiviteter två gånger per vecka under ett skolår. Aktiviteterna genomförs i närområdet, oftast i skolans lokaler, och hela familjen med barn, syskon och föräldrar är välkomna att delta tillsammans. Det kan vara exempelvis fotboll, innebandy eller friluftsaktiviteter. 

Underlag i realtid

En sluss in i föreningslivet

Förra året genomfördes hela 932 aktiviteter med syfte att inspirera barnfamiljer till en hälsosam livsstil med bra mat- och motionsvanor. Målet är att familjen ska ha kul och vilja fortsätta att röra på sig i en etablerad förening eller på egen hand i framtiden. 

– Vi är övertygade om att vår metod ökar den fysiska aktiviteten som i sin tur ökar både det fysiska och psykiska välmåendet. Samtidigt ökar känslan av sammanhang hos de barnfamiljer i samhället där behovet är som störst.

Mätning av resultat

Forskare vid Karolinska Institutet har gjort studier på En Frisk Generations arbete under åren 2011-2016, som visar att 46 procent av de mest inaktiva deltagarna har ökat sin aktivitet. Nu går organisationen djupare i frågeställningarna i egen regi med enkätverktyget esMaker.

– Min roll som kvalitetsstrateg är att följa upp verksamheten i En Frisk Generation, få faktabaserade underlag i realtid och hitta vägar till förbättring. esMaker kommer att hjälpa oss framåt, det vet jag av tidigare goda erfarenheter. Jag har jobbat i flera år med verktyget i andra sammanhang. Entergate är lösningsorienterade och deras support är i världsklass. Verktyget esMaker är dessutom väldigt enkelt att använda i praktiken.

En frisk generation logotyp
"Entergate är lösningsorienterade och deras support är i världsklass. Verktyget esMaker är dessutom väldigt enkelt att använda i praktiken."

Vera Holm, Kvalitetsstrateg, En Frisk generation

Feedback

Effekten av metoder

Svart på vitt

esMaker är ett molnbaserat enkätverktyg som ger säker feedback på produkter och tjänster och används av det både det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Ett stort antal av Sveriges kommuner använder esMaker dagligen.

– Rapporterna kommer att visa verksamhetens starka sidor och våra förbättringsmöjligheter. Vi får svart på vitt på effekten av våra metoder och En Frisk Generations arbete, vilket även är av stort intresse för kommunerna som väljer att investera i ett samarbete med oss.

Vägen framåt
Samarbetet mellan Entergate och En Frisk Generation har bara börjat, men målen är långsiktiga.

– I dagsläget baserar vi enkäter på forskares validerade frågeställningar. I framtiden ser vi en stor potential i att kunna målgruppsanpassa enkäterna så att de passar såväl till yngre barn som vuxna samt att kunna följa upp deltagares vanor på längre sikt. Nu får vi ett styrverktyg mot våra långsiktiga mål – förbättrad fysisk och psykisk hälsa, ökad integration, förbättrade nätverk och tryggare bostadsområden. Det känns jättebra, säger Vera Holm.

apoteket logotyp

Apoteket AB

Sveriges största apotekskedja utbildar 3500 medarbetare med esTracer

Umeå kommun logotyp

Umeå kommun

Umeå kommun förbättrar gymnasieskolan med esMaker.

apoteket logotyp

Tomelilla kommun

Tomelilla kommun ökar kvalitén i verksamheten med esTracer.

Vill du veta mer om våra lösningar?

bottom of page