top of page

CASE

Tomelilla kommun

ökar kvalitén i verksamheten med 
estracer logotyp
Tomelilla kommun logotyp

Om Tomelilla kommun: Tomelilla kommun räknas till Österlen och sträcker sig från Linderödsåsen i norr till slättlandskapen i söder. 

Invånare: 13 700 invånare 

Tomelilla kommun använder idag:

estracer logotyp
sympol pil hemsida.png
Onboarding 

Effektiv introduktion för nyanställda.

Kompetenskartläggning
sympol pil hemsida.png

Fler medarbetare får möjlighet att genomföra utbildningar och cheferna kan lätt få en överblick över vilket utbildningsbehov som finns på grupp och individnivå.

Tomelilla kommun logotyp

Det är ett väldigt lättarbetat system som har ökat kvalitén i vår verksamhet. Vid behov har supporten varit väldigt hjälpsam och både snabb och professionell. Entergate har tagit till sig förbättringsförslag och förbättrar löpande en redan bra produkt.

- Michael Foisack, Utvecklingsledare, Tomelilla kommun

Tomelilla kommuns
egen utbildningsportal

Michael Foisack är Utvecklingsledare i Tomelilla kommun berättar om arbetet med esTracer:

 

"Inom Vård och Omsorg i Tomelilla kommun använder vi oss av esTracer som utbildningsportal för alla medarbetare inom avdelningen. Vi använder den till egenskapade utbildningar, inköpta utbildningar och länkar även vidare till utbildningar från till exempel Socialstyrelsen och Kunskapsguiden från esTracer."

Användningsområden

-Vi har ett stort spann av olika utbildningar och vi satsar särskilt på utbildningar inom psykisk hälsa. I pandemitider har det varit hjälpfullt för att säkerställa att vi fått ut information kring skyddsåtgärder till alla medarbetare.  Vi har utbildningar kring specifika diagnoser, social dokumentation, trafiksäkerhet med mera.

- Vi använder även esTracer för att samla information om deltagande i kurser och externa utbildningar för att allt sådant kring våra medarbetare ska vara samlat på ett ställe och som sedan följer med personen även om man byter tjänst inom avdelningen. Det underlättar även för cheferna som lätt kan få en överblick över vilket utbildningsbehov som finns på grupp och individnivå.

Anpassade flöden

 

Vilka utmaningar stod ni inför innan ni köpte in esTracer?


Enhetscheferna hade egna sammanställningar över vilka medarbetare som genomfört vilka utbildningar. Dessa listor riskerade att försvinna vid chefsbyten och det blev svårt att hålla koll när medarbetare gick mellan enheter.

 

På vilket sätt kunde esTracer bidra till en lösning?

Idag har vi allt samlat på ett ställe utan att det är kopplat till någon enskild chef. Chefen får tillgång till medarbetarna inom sin grupp och medarbetarens genomförda utbildningar följer med även vid byte till annan enhet. Fler medarbetare får möjlighet att genomföra utbildningar. Nu när vi fått riktade stadsbidrag kopplat till utbildningsinsatser har vi haft bättre möjlighet att få ut kompetenshöjningar och sedan redovisa genomförda utbildningar.

Vilken effekt har esTracer lett till nu när ni arbetat ett tag i systemet?

Vi har nått fler personer med både egna och externa utbildningar och ökat kvalitén i vår verksamhet. Utbildningar som tidigare varit svåra att komma åt och ibland endast funnits på papper är idag mer tillgängliga.

Är det några speciella funktioner som ni gillar/använder extra mycket?


Onboarding - Vid nyanställningar skapar vi användare i esTracer där vi använder funktionen som tilldelar utvalda utbildningar till personen. Där har vi valt ut introduktionsmaterial, utbildning i social dokumentation och likande.

Onboarding

Utbildningsportal

Chefsportal

Samarbetet med Entergate

Det är ett väldigt lättarbetat system som har ökat kvalitén i vår verksamhet. Vid behov har supporten varit väldigt hjälpsam och både snabb och professionell. Entergate har tagit till sig förbättringsförslag och förbättrar löpande en redan bra produkt.

- Michael Foisack, Utvecklingsledare

Apoteket AB

Sveriges största apotekskedja utbildar 3500 medarbetare med esTracer

Umeå kommun

Umeå kommun förbättrar gymnasieskolan med esMaker.

En frisk generation

En frisk generation följer upp och förbättrar arbetet med esMaker.

Vill du veta mer om våra lösningar?

bottom of page