top of page

De bästa produktundersökningsfrågorna att ställa 2022

Planerar du att göra en produktundersökning men inte vet hur vad man ska fråga? Ingen fara, här presenteras några riktigt bra förslag för bästa respons.


En produktundersökning är ett verktyg som företag kan använda sig av för att lära sig vad deras kunder tänker om deras produkter. #produktundersökning #enkätfrågor #kundundersökning


Vad är en produktundersökning och varför är de viktiga?


"Det är simpelt. En produktundersökning är ett verktyg som företag kan använda sig av för att lära sig vad deras kunder tänker om deras produkter.”

Till att börja med är det viktigt att förstå vad en produktundersökning innebär. Det är simpelt. En produktundersökning är ett verktyg som företag kan använda sig av för att lära sig vad deras kunder tänker om deras produkter. Så genom att driva en undersökning innan produkten lanseras bidrar till att förstå vad människor faktiskt behöver och vill ha, vilket kan vara smart för dig som vill säkra att din produkt inte försummas. Dessutom kan det påverka hur produkten önskas se ut, eller ha för funktioner. Man kan också använda produktundersökningar för redan existerande produkter så man kan se vad människor tycker och tänker om produkten. Så i den meningen är det alltid betydelsefulla.10 exempel på produktundersökningsfrågor att ställa 2022


1. Hur ofta använder du produkten?

Den här frågan är ganska vanlig och väldigt bra att med, då man får reda på hur betydelsefull produkten är för användaren.


2. Hur skulle du jämföra vår produkt med konkurrenters?

Att veta vart på marknaden din produkt faller, kan medföra väldigt användbara insikter för din företagsstrategi. Det kan exempelvis berätta ifall du marknadsför din produkt på rätt sätt eller till rätt målgrupp.


3. Vilka funktioner är de bästa enligt dig?

Den här frågan låter dig få reda på vilken del av produkten eller tjänsten som bidrar mest till användaren. Dessutom kan man få nya insikter på hur användaren använder produkten/tjänsten till skillnad från dig, vilket kan bidra till något positivt.


4. Vilka funktioner saknas eller behöver förbättras?

Att få reda på vad som saknas på produkten är väldigt nyttigt för att kunna förbättra den. Företag spenderar oftast väldigt mycket tid och pengar på produkter för att användare och kunder ska använda dem. Därför är det viktigt att ta få reda på defekter snabbt för att sedan kunna förbättra produkten.


5. Vad försöker du lösa genom att använda vår produkt?

Användaren använder produkten främst för att lösa ett problem de har. Men vet du exakt vad för slags problem de vill lösa? Att få reda på vad de är för slags problem användaren har, kan ge dig nya insikter och idéer för andra produkter och funktioner.


6. Vilka andra typer av människor tror du kan ha användning av vår produkt?

Denna fråga är ett bra exempel på hur man kan hitta nya potentiella kunder och målgrupper som man inte har fokuserat på sedan tidigare. Och varför inte ta hjälp av de redan existerande kunderna för att nå ut till dessa nya kunder och målgrupper.


7. Hur skulle du bedöma värdet av produkten utifrån pengar?

Den här frågan är väldigt bra då man får reda på hur prisvänlig produkten är utifrån kundens perspektiv. Är den till exempel för dyr och är anledningen till att den inte attraherar eller är priset helt rimligt och fungerar bra? Något viktig att förtydliga i denna fråga är ifall du ställer frågan till redan existerande kunder, är det viktigt att personerna har råd med produkten från början. Detta för att få ett ärligt resultat.


8. Hur villig är du att rekommendera den här produkten till andra?

Denna fråga är den populäraste frågan bland de alla och är väldigt bra utifrån anledningen att du får reda på hur dina kunder pratar om din produkt till andra. Om det är positivt bidrar det till att en hel del människor gör marknadsföringen åt dig. Men om den är negativ, ja då är det mindre bra och då är en sådan här typ av undersökning ännu viktigare för att samla feedback och förbättra ditt rykte.


9. Hur användarvänlig är produkten?

Produkten eller tjänsten kan vara lätt för redan existerande kunder men det behöver inte vara det för nya kunder. Så ha i mån att göra det så lätt som möjligt för kunden genom att ge instruktionsböcker, handledning eller andra hjälpsamma verktyg.


10. Hur kan vi förbättra produkten för att bättre möta dina krav?

Kunderna är oftast de som vet bäst utifrån hur användbar produkten är. Så genom att fråga hur produkten kan förbättras, vet du vart du ska anstränga dig för att göra dina kunder mer nöjda. Spara fråga till slutet av undersökningen, då det är bra att få läsaren tid att tänka på produkten.


Så genom att ställa detta som en sista fråga bör alla som svarar på din undersökning ha din produkt och deras erfarenhet av den, tydlig och fräsch i sitt sinne.


Definiera syftet med din undersökning


“Men vänta, innan du börjar så är det viktigt att definiera ett syfte. Varför gör du det här? Det innebär att du behöver planera i förväg och komma på nyckeldelar av information du vill få fram av dina kunder. Så bygg upp formuläret utifrån det..”

Men vänta, innan du börjar så är det viktigt att definiera ett syfte. Varför gör du det här? Det innebär att du behöver planera i förväg och komma på nyckeldelar av information du vill få fram av dina kunder. Så bygg upp formuläret utifrån det.


Sedan kanske du funderar på om du måste inkludera varje enkätfråga från listan ovan. Det korta svaret är nej. Ifall det inte fyller en funktion så är det heller inte lämpligt att fråga. Var därför noga med vad och vilka frågor du behöver för att få svar på det du söker. Slutligen, låt dina kunder få veta att deras feedback kommer till användning. Eftersom de lägger ner tid på att besvara frågor gällande din produkt. När du avslutningsvis har samlat dina svar och läst igenom de noggrant är det artigt att höra av sig till respondenterna på ett eller annat sätt och tacka för deras deltagande.Comments


bottom of page