top of page

Farsta Trygghetsforum belönas med Stockholms Trygghetspris 2023 för innovativ samverkan!

Farsta Trygghetsforum vinner Stockholm stads trygghetspris 2023 för deras innovativa utveckling av samverkan för ett tryggare Farsta. Den 26 oktober belönade Stockholms stad de som gör en betydande insats för att öka tryggheten i staden med det årliga Trygghetspriset. Årets tema, "Stärkt samverkan för ökad trygghet" fokuserar på insatser som stärker samarbete och trygghetsskapande åtgärder i Stockholm.


Vi på Entergate möttes av de fantastiska nyheterna att Farsta Trygghetsforum har tilldelats årets Trygghetspris för deras framstående samverkansarbete. Farsta Trygghetsforum är ett projekt som under två år främjat samverkan mellan flera aktörer som arbetar för att öka tryggheten i området. Med hjälp av Entergates kartverktyg pointSurvey kartlägger forumet avvikelser i området och samordnar och delar lägesbilder.


Entergate är väldigt stolta över att leverera det digitala kartverktyget pointSurvey till Farsta Trygghetsforum och därigenom bidra till det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Farsta. Vi känner stor tacksamhet för det givande samarbete som har utvecklats mellan Farsta stadsdelsförvaltning och Entergate under åren och ser fram emot fortsatt framgångsrikt samarbete. Som en del av samarbetet har Entergate sedan tidigare arrangerat webbinarium och föreläsningar om Farsta stadsdelsförvaltnings trygghetsskapande arbete med pointSurvey tillsammans med Tomaj Keyvani, initiativtagaren till Farsta Trygghetsforum.


Stockholms stads motivering:

"Farsta Trygghetsforum har på ett innovativt sätt utvecklat det lokala trygghetsskapande arbetet. I detta forum deltar ett stort antal aktörer från bland annat Stockholms stad, polisen, civilsamhället och näringslivet. Med hjälp av ett digitalt kartverktyg skapar de gemensamt en tydlig bild av var de viktigaste utmaningarna i trygghetsarbetet finns. Utifrån denna lägesbild kan aktörerna snabbt vidta konkreta åtgärder. På så sätt har Farsta Trygghetsforum bidragit till arbetet för ett tryggare lokalsamhälle. Den metod som har utvecklats kan även bidra till att stärka samverkan för att öka tryggheten i hela staden."

Källa: Polisen Stockholms län, länk & Stockholms stad


Farsta trygghetsformum pristagare håller diplom efter vinst

Bild: Sandra Holmqvist, Brottspreventionssamordnare Enskede-Årsta-Vantör.

Peter Aasa kommunpolis i lokalpolisområde Farsta, Gabriella Luoma brottspreventionssamordnare Farsta stadsdelsförvaltning, Gunilla Ekstrand stadsdelsdirektör Farsta stadsdelsförvaltning, Lotta Vidén Hållbarhetsutvecklare Familjebostäder och Mikael Sundberg kommunpolis i lokalpolisområde Farsta.

Källa: Polisen Stockholms län, länk


Om Farsta trygghetsforum:

Projektet startade för ungefär två år sedan, ur ett behov av att samordna flera aktörers lägesbilder och trygghetsskapande arbete. Genom ett digitalt kartverktyg delar inblandade aktörer lägesbild med varandra på ett lättillgängligt sätt. Allt som uppmärksammas som avvikelser i området kan läggas in på aktuell plats i kartan. Det ger en gemensam bild av problem i området och möjlighet att samverka åtgärder.

Forumet träffas en gång i månaden för att gå igenom avvikelser som uppmärksammats och följa upp åtgärder på platserna. Verktyget skapar goda förutsättningar för uppföljning då geografisk plats, datum och tid registreras.

Om pointSurvey:

pointSurvey är ett digitalt kartverktyg för effektivisering av det brottsförebyggande arbetet. Med hjälp det webbaserade verktyget arbetar aktörer kunskapsbaserat med digitala, interaktiva kartor i realtid. Kartlägg avvikelser och brott, analysera och skapa lägesbilder & arbeta i samverkan flera aktörer emellan.
Mer press:
Comments


bottom of page