top of page

Effektivisera det brottsförebyggande arbetet med

pointsurvey logotyp
Arbeta kunskapsbaserat med digitala interaktiva kartor i realtid
point19.png

Brottsförebyggande kartläggning

point19.png

Trygghetsvandringar

point19.png

Exploateringsprojekt​

point19.png

Lägesbildshantering

point19.png

Digitala medborgardialoger 

PointSurvey var det enda verktyget som uppfyllde Farsta stadsdelsförvaltnings samtliga behov.

Farsta Trygghetsforum vinner Stockholm stads trygghetspris!

"Farsta trygghetsforum består av ett stort antal aktörer från bland annat Stockholms stad, polisen, civilsamhället och näringslivet. Genom ett digitalt kartverktyg skapar de gemensamt en lägesbild, som ligger till grund för trygghetsskapande åtgärder."

Källa: Polisen Stockholms län

a2f0d9ad-8e12-4378-bcb7-8725cb36467a.jpg
sthlm.jpg

Farsta Trygghetsforum

Digital kartläggning av trygghet med

pointsurvey_Logo_Horizontal_CMYK_HI.png

Kartlägg och rapportera

 • Skapa kartläggningar på digitala kartor och anpassa systemet utefter ert behov.

 • Låt medborgare och civilsamhälleaktörer rapportera incidenter och avvikelser via webblänkar.

 • I pointSurvey kartlägger du enkelt avvikelser i vårt webbaserade system. Ta med systemet ut på fältet – pointSurvey är mobilanpassat.

Digitala dialoger​

För exploateringsprojekt, parkinvesteringar mm.​

Avvikelserapportering​

Låt olika målgrupper rapportera in avvikelser för att snabbt få nulägesbilder​

Trygghetsvandringar​

Få en samlad bild över inrapporterade platser vid trygghetsvandringar​

Karta med markeringar i en datorskärm

Enkelt att besvara

Respondenten markerar avvikelser på en rörlig karta, väljer avvikelsetyp och skriver en beskrivning eller infogar bilder. Generera QR-koder till dina kartläggningar/rapporteringar​ för enkel hantering av digitala medborgardialoger. 

qr_1.jpg

Enkelt för hanterare

En förutsättning för att kartlägga vilka platser som upplevs otrygga är att löpande samla in avvikelser inom det geografiska området. Efter att en avvikelse har rapporterats kan administratören enkelt se alla avvikelser på en karta och filtrera dem efter kategori, rapportör, datum och tid. Dessutom kan man jämföra avvikelser och upptäcka trender och mönster.

Pointsuvey Hand.png
Karta med markeringar i en ipadskärm

Skapa lägesbilder

 • Skapa lägesbilder och gränssnitt av inrapporterade avvikelser på interaktiva kartor.

 • Exportera avvikelser med realtidslänkar och se inkommande avvikelser på direkten

 • Distribuera, rapportera och följ upp – allt i samma kraftfulla system!

 • Samarbeta med varandra genom att dela kartläggningar och lägesbilder. Dela ut realtidslänkar och låt andra ta del av analysen.

Mät, rapportera och analysera data

Point_markering-2.png
Identifiera mönster & trender

Identifiera mönster och trender och utforska sambandet mellan olika variabler. Få bättre koll på eventuella riskfaktorer med hjälp av en effektivare resursallokering.

Point_markering-4.png
Kategorisera markeringar

Sortera och filtrera data på avvikelsekategori, rapportör, status och tidpunkt. Med vår omfattande filtreringsfunktion är det lätt och smidigt att ta ut precis det resultat ni vill!

Point_markering-3.png
Dela realtidslänkar & exportera

Exportera data till andra GIS-system för vidare analys.

Samarbeta och ge andra tillgång genom att dela kartläggningar och lägesbilder via realtidslänkar.

Se filmen om pointsurvey

Alltid trygg med Entergate

Högsta säkerhetsstandard, med oss får ni det säkraste systemen i Sverige:

 • Utvecklat för möta svenska krav

 • GDPR-anpassat

 • Komplett sekretess-hantering

 • Svenskutvecklat

 • Servrar i Sverige - All datalagring I Sverige

 • Tillgänglighetsanpassade enligt WCAG

GDPR LOGO
WCAG logotyp

 Hur kan ert närområde bli tryggare? 

Med vårt kartläggningssystem pointSurvey markerar ni smidigt trygghetsavvikelser direkt i ett webbaserat verktyg. Genom endast en licens kan ni ge obegränsat med användare tillgång till kartläggningen och möjlighet att rapportera avvikelser. Vi på Entergate utformar verktyget i samverkan med er, utifrån er verksamhet och era behov och önskemål.

Boka en 30 min demo så berättar vi mer!

Alba2_transparent.png
bottom of page