top of page

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Sedan Entergate grundades för mer än 20 år sedan har vi levererat värde till kommuner, regioner, myndigheter, företag och andra organisationer både i Sverige och utomlands. Den resa våra kunder har gjort tack vare den nya tekniken har gett dem tydliga värden i form av tidsbesparing, effektivisering och enklare samarbeten. En resa som i allra högsta grad är hållbar.
Att finna styrka tillsammans med andra är något som ständigt återkommer hos oss på Entergate och det gäller såklart även inom hållbarhet. Tillsammans med leverantörer, partners och kunder kan vi göra skillnad. Vi arbetar med ständig förbättring inom hållbarhetsområdet och hoppas att du vill följa med oss på vår resa.

Hållbart för kunden

Digitala lösningar är ett hållbart val som bidrar till ökad effektivitet. Molnbaserade lösningar ger flexibilitet och bättre möjligheter till samarbete, nu och i framtiden.
Våra tjänster är molnbaserade, vilket innebär en långsiktighet som alla kanske inte tänker på. De gör det möjligt för våra kunder att på ett enkelt sätt arbeta effektivt. Som kund lägger du mindre tid på pappershantering och manuell dokumentation. Du kan enkelt samla ditt underlag i våra verktyg och har alltid en bra överblick.
Du behöver inte skicka eller lämna dokument fysiskt till andra parter, vilket gör att det ju blir så mycket säkrare också. Vi har samarbeten med många parter som tar vid där vår egen expertis slutar, så du kan lugnt fortsätta att växa ihop med oss. Vi gillar att vara starka ihop med andra och våra lösningar är bra verktyg i en omvärld som präglas av en stark digitaliseringstrend.

Delat kontor
Man Walking i Fields

Hållbart för miljön

Klimatet är central fråga för allas vår framtid. Därför är det en självklarhet för oss att göra medvetna val för att minska vår klimatpåverkan. Redan idag använder vi 100 procent förnybar energi, jobbar med hållbara initiativ för våra medarbetare och utvecklar produkter och tjänster som ger våra kunder möjlighet att bli mer hållbara.
Hållbarhet är viktigt för Entergate i alla beslut som handlar om resurser, både inom vår egen verksamhet och när det gäller vad vi erbjuder till våra kunder. Vi är stolta över att utveckla lösningar för minskad klimatpåverkan och vi arbetar kontinuerligt för att minska vårt eget klimatavtryck. Längs vägen vill vi också stötta våra kunder att göra samma sak genom våra produkter och tjänster. Våra kunder är myndigheter, organisationer och företag som genom innovationer och smarta lösningar redan idag skapar ett mer hållbart samhälle. Vi tror att vi alla tillsammans kan bygga ett framgångsrikt och hållbart Sverige.

Vårt arbete med globala mål

Entergate arbetar med stöd av Almi med interna workshops kring företagets strategi och ambition för att på bästa sätt bidra till en hållbar utveckling kopplat till ISO 26000 och Agenda 2030.
Se mer om vårt bidrag till hållbarutveckling kopplat till ISO 26000 och Agenda 2030 här.

Läs vår Hållbarhetsrapport för 2023.

“Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.”
Ban Ki-moon, FN:s tidigare generalsekreterare

Globala mål för hållbar utveckling EU
Hand som håller upp en byggnader med träd

Hållbart för samhället

Vi underlättar våra kunders verksamhet i Sverige genom våra produkter, men vi vill också inspirera till en ökad hållbarhet generellt i samhället. Det gör vi genom att aktivt välja samarbeten, driva initiativ och gå in i partnerskap.
För att medverka till ett sunt, innovativt och hållbart klimat är vi aktiva inom flera olika företagsnätverk, som till exempel Västsvenska Handelskammaren. Vi engagerar oss också inom ett brett spektra av ungdomsverksamheter i Halmstad med omnejd, verksamheter som bidrar till långsiktig framgång för både individ och samhället i stort samt ett hållbart liv för kommande generationer.
Vi vet att ökad kunskap och utbildning är viktiga framgångsfaktorer, därför söker vi samarbeten med aktörer inom högre utbildning, som exempel kan nämnas Nationella Forskarskolan i Hälsoinnovation vid Halmstad Högskola. Men vi delar även med oss av våra insikter och vår expertis inom företagande vid event på skolor i närområdet samt vid nätverks- och kundträffar.
Vi stöttar ett flertal fristående utbildningsprogram och erbjuder praktikplatser under pågående utbildningar för att på det sättet dela med oss av våra erfarenheter och vårt kunnande.

Hållbart medarbetarskap

Våra medarbetare är vår allra viktigaste tillgång. Därför är det så viktigt att all vår personal gillar sitt jobb. Utvecklingsmöjligheter, utbildning, företagskultur och arbetsmiljö är några områden som vi arbetar aktivt med. Men den viktigaste anledningen gilla sitt jobb är väl ändå att var och en känner att man både bidrar till något viktigt och att man verkligen får använda sin kompetens där den behövs. Man får bygga, utveckla och förvalta saker, man får fatta beslut och man får testa. Och tillåtas att göra fel. Genom att våga prova det man aldrig testat förr kan nya storheter skapas. Och då går det fel ibland, det är en del i processen. Då lär man sig också något nytt. Innovation är en viktig del i företagets kärna.
Hos oss får medarbetare möjlighet att växa och utvecklas. Här kan man röra sig mellan positioner eller växa som ledare. Vi har dessutom en fantastisk arbetsmiljö, vi anordnar återkommande sociala aktiviteter, vi uppmuntrar träning, vi erbjuder pingisbord och möjlighet till massage på kontoret, vi tar in extern hjälp med för hälso- och friskvård etc.

 Group photo of Entergate team members
Handslag

Leverantörskod

Vi vill leva som vi lär och hålla en hög etisk nivå i linje med våra värderingar. Vår leverantörskod finns som ett stöd och en hjälp i det arbetet och den anger också en tydlig riktning.
Vi har ett ansvar för att bedriva vår verksamhet på ett hållbart och etiskt sätt. Det innefattar hela leverantörskedjan och vi uppmuntrar leverantörer av produkter, system eller tjänster till oss att förhålla sig till det och agera etiskt och hållbart.
I vår leverantörskod sammanfattar vi de förväntningar vi har på dig som vår leverantör. Koden bygger på principerna i FN:s Global Compact.

UN GLOBAL Compact logo

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva vårt företag på ett långsiktigt och hållbart sätt. Därför är det viktigt för oss att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.
För att göra det enkelt att lämna information om missförhållanden av olika slag, till exempel sådant som strider mot gällande lagstiftning, etik och moral eller våra policys, har vi inrättat ett visselblåsarsystem. Här kan medarbetare, kunder och samarbetspartners enkelt göra en anmälan och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en för detta tillsatt roll.
​​​​​​​
Du kan göra din anmälan genom att rapportera anonymt i vårt digitala  rapporteringsverktyg. Där hittar du även riktlinjer och instruktioner.

Visselblåsarpolicy

röd visselpipa
bottom of page