top of page

Onboarding av nya medarbetare med ett e-learningverktyg

Onboarding av nya anställda kan vara en tidskrävande och utmanande uppgift, särskilt för företag med många anställda. Men med rätt e-learningverktyg kan processen effektiviseras och göras mycket effektivare. I den här artikeln får du tips om hur du på ett effektivt sätt kan introducera nya anställda med hjälp av ett verktyg för e-lärande.


1. Skapa ett omfattande utbildningsprogram:

Det första steget för att effektivt introducera nya medarbetare med hjälp av ett verktyg för e-lärande är att skapa ett omfattande utbildningsprogram. Detta bör innehålla information om företagskultur, policyer, rutiner och arbetsuppgifter. Se till att hålla utbildningsprogrammet uppdaterat och relevant, eftersom detta säkerställer att nya anställda har den information de behöver för att lyckas i sin roll.


2. Använd dig av interaktiva element:

Interaktiva element som quiz, videoklipp och pop-ups kan göra onboardingprocessen mer engagerande för nya anställda. Dessa element kan bidra till att bryta den monotona läsningen och göra utbildningsprocessen roligare för den anställde.


3. Ge personlig feedback:

Ett verktyg för e-learning som ger personlig feedback om framsteg och prestationer kan hjälpa nyanställda att bättre förstå sina styrkor och svagheter. Denna information kan sedan användas för att hjälpa den anställde att förbättra sig och nå sin fulla potential.


4. Använd dig av Gamification:

Gamification kan vara ett effektivt sätt att motivera nya medarbetare under introduktionsprocessen. Genom att införliva spelliknande element i utbildningsprocessen, till exempel poäng, topplistor och belöningar, kan du bidra till att hålla nya medarbetare engagerade och motiverade.


5. Ge löpande stöd:

Slutligen är det viktigt att ge löpande stöd till nya anställda under introduktionsprocessen. Detta kan innefatta tillgång till resurser, till exempel videor, handledning och vanliga frågor, samt stöd från utbildare och mentorer.


Slutsats

Onboarding av nya medarbetare med hjälp av ett e-learningverktyg kan ge många fördelar, bland annat ökad effektivitet, engagemang och motivation. Genom att införliva de här tipsen kan du skapa ett omfattande onboardingprogram som hjälper nyanställda att snabbt och effektivt acklimatisera sig till sin nya roll och få en positiv inverkan på din organisation.


Vill du veta mer om e-learningverktyget esTracer som bland annat används av Styrelseakademin, Apoteket AB och Lunds kommun? Kontakta oss på info@entergate.se eller tryck på knappen nedan och boka en 30 minuters visning av verktyget.Comments


bottom of page