top of page

CASE

Umeå kommun

Kursutvärderingar & Elev- och lärarenkäter med 

Om Umeå kommun: Norrlands mest välbefolkade kommun, och även den mest snabbväxande kommunen

Invånare: 129 000 invånare (2019/2020)
Gymnasieelever:  3 700 i kommunal regi

Gymnasielärare: ca 370 i kommunal regi

Rapporter per år:  ca 1300

Umeå kommun använder idag:

”Entergate är som en bra kompanjon i mitt och kommunens utvecklingsarbete – vi gör detta tillsammans.”

Anna Persson, Skolstrateg

Den Kommunala Gymnasiumskolan I Umeå Kommun

Umeå kommun
förbättrar gymnasieskolan

Anna Persson är skolstrateg med uppdrag att analysera framgångsfaktorer och hitta förbättringsområden inom den kommunala gymnasieskolan i Umeå kommun.

 

"För att mäta resultat av förbättringsarbetet över tid, så är Entergates enkätverktyg esMaker ett jättebra stöd i processen"

Utmaningen

Olika förutsättningar och stora skillnader mellan olika verksamheter och program är en utmaning för den som har det övergripande ansvaret. Under 2012 påbörjades utvecklingen av ett systemstöd för att kunna genomföra kursutvärderingar, elev- och lärarenkäter.

 – Det är svårt att hitta generella framgångsfaktorer och förbättringsmöjligheter i en verksamhet med stora skillnader i kurser, elevunderlag och kompetenser. Även om jag har helikopterperspektiv, så behöver jag dyka ner för att få en mer detaljerad bild.

Friktionsfri process

 

Verktyg och process
Entergate utvecklade en portal, där läraren loggar in för att starta en utvärdering avslut och med några enkla knapptryck publiceras enkäten till eleverna via lärplattformen.

– Elevenkäterna tar upp en mängd frågor och faktorer. Vi utgår till stor del från Skolinspektionens enkät och använder den som grund, för att även kunna möta oss nationellt och jämföra hur Umeå kommuns gymnasieskolor står sig jämfört med Sveriges övriga gymnasieskolor. Men vi adderar även egna frågor.

 

Hög svarsfrekvens
På de kommunala gymnasieskolorna i Umeå kommun går cirka 3 700 elever. Målsättningen är en svarsfrekvens på minst 80 procent.

– Med tanke på att det är så pass många elever och att det inte är gymnasieelevernas favoritsysselsättning att svara på enkäter, så är vi väldigt nöjda. Vi når våra mål och har en väldigt hög svarsfrekvens.

Samarbetet med Entergate

Kursutvärderingar

Nytta och resultat

Enkätundersökningarna ger gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en övergripande screening av verksamheten på ett systematiskt sätt över tid.

– Varje år skapas cirka 1 300 rapporter där det går att få ut statistik enligt en mängd olika parametrar. Det är ett väldigt värdefullt stöd i processen för vårt förbättringsarbete över tid. Det ger även skolor eller specifika program en direkt fingervisning om gjorda satsningars resultat. Ett exempel bland många kan vara hur ändrad schemaläggning påverkat graden av upplevd stress bland elever. Även om jag har helikopterperspektiv, så behöver jag dyka ner för att få en mer detaljerad bild.

Vi gör detta tillsammans

När Anna Persson tillträdde tjänsten som skolstrateg var esMaker etablerat i verksamheten sedan många år. 

– Det är ett inarbetat system som löper friktionsfritt för lärare och elever. För egen del fungerar samarbetet jättesmidigt. Jag har en kontaktperson som är lyhörd och fångar upp mina önskemål, som håller koll på utvecklingen och har rätt kompetens att genomföra förbättringar och följa upp. Entergate är som en bra kompanjon i mitt och kommunens utvecklingsarbete – vi gör detta tillsammans. 

Apoteket AB

Sveriges största apotekskedja utbildar 3500 medarbetare med esTracer

Tomelilla kommun

Tomelilla kommun ökar kvalitén i verksamheten med esTracer.

En frisk generation

En frisk generation följer upp och förbättrar arbetet med esMaker.

Vill du veta mer om våra lösningar?

bottom of page