top of page

Varför är det så viktigt med onboarding och hur kan processen effektiviseras och förbättras?

Vad är onboarding? Preboarding? Varför är det viktigt i en välfungerande organisation?
Online onboarding är en digitaliserad process där allt material finns lagrat online såsom, introduktionen, möten, företagsinformation, kultur och policyers, personalfilmer och utbildningar. Allt som en nyanställd kan tänka sig behöva för att lära känna företaget och komma in i arbetet lättare.


Känslan att vara ny på jobbet – en introduktion till onboarding


“Därför att skapa rätt förutsättningar redan från början och att snabbt komma in i arbetet bidrar till att arbetsgivaren lättare kan ta vara på energi och skapa produktiva medarbetare snabbare. Det innefattar en strukturerad process med ett tydligt fokus, engagemang och kommunikation.”

Kommer du ihåg första dagen du var ny på jobbet och allt var främmande? Att vara ny på en arbetsplats har alla genomgått vilket alltid är lite speciellt. Oftast så kommer de flesta in med ett ”GO” där de vill prestera och visa vad de går för. Att därför få rätt verktyg som gör att du känner dig trygg och säker på arbetsplatsen kan vara A och O, det påverkar både inställning till arbetet och arbetsplatsen. Därför att skapa rätt förutsättningar redan från början och att snabbt komma in i arbetet bidrar till att arbetsgivaren lättare kan ta vara på energi och skapa produktiva medarbetare snabbare. Det innefattar en strukturerad process med ett tydligt fokus, engagemang och kommunikation. #onboarding

Vad är onboarding och vad är målet?

“Onboarding är därför ett avgörande förlopp för att skapa en förmögen kandidatupplevelse.”

Onboarding börjar vid den första intervjun och fortlöper genom hela rekryteringsprocessen – till dess att anställningsavtal och introduktion till arbetet påbörjas. I denna process samlar kandidaten på sig intryck som kommer påverka hur den uppfattar arbetsplatsen, företaget i sig och arbetsgivaren. Onboarding är därför ett avgörande förlopp för att skapa en förmögen kandidatupplevelse. Målet med onboarding är att få in en nyanställd i arbetet samtidigt som den får ett bra bemötande med en god företagskänsla. Att lyckas med en onboarding omfattar en bra värdegrund och kultur som företaget står för och lever upp till. Det är såvida det som skapar engagemang, ansvar, välmående och produktiva medarbetare.


En väl genomförd onboarding minskar också stress bland nyanställda då det oftast brukar vara väldigt intensivt i den första fasen på en arbetsplats där ett överflödigt berg av inlärning och intryck står framför en, vilket lätt kan skapa stress. Denna stress kan både underlätta lärandet och tillföra brist på återhämtning och sämre inlärning. Detta fenomen har många arbetsgivare också observerat och fokuserar därför på olika tillvägagångssätt för att den nyanställda ska komma in i sitt nya arbete på ett så enkelt sätt som möjligt.


Preboarding och dess inverkan


Preboarding är förloppet mellan att kandidaten har skrivit på anställningsavtalet till att den är på plats. Detta är ett ypperligt tillfälle att förbereda kandidaten för en onboarding, vilket kan exempelvis göras genom att hålla kontakt med denna eller varför inte bjuda in personen till ett företagsevents, en lunch med arbetsgruppen samt en kontaktförfrågan på LinkedIn eller liknande plattformar. Att uppdatera personen och visa ett gott bemötande och engagemang är mer än oftast väldigt värdefullt för den nya. Det både skapar trygghet, positivitet hos den nyanställda och bra förtroende.


I preboarding är också bland annat informationsblad, medarbetarfilmer, personalhandböcker uppskattade material som den nyanställde kan få ta del av innan den börjar för att lättare komma in i företaget. Till sist kan det vara fördelaktigt att skicka ett välkomstpaket några dagar innan personen börjar eller samma dag för att visa uppskattning och ett välkomnande.Informera personalen för att optimera onboarding processen


För att välkomna den nya kollegan på bästa sätt är det också väsentligt att personalen på företaget vet om det, eller i alla fall den arbetsgrupp medarbetaren kommer hamna i - ifall det är ett större företag. Detta för att förbereda personalen och visa ett gott intryck till den nyanställda och att de omhändertar personen så de kommer in i arbetet och arbetskulturen.


En digital online onboarding och varför sparar det tid


Online onboarding är en digitaliserad process där allt material finns lagrat online såsom, introduktionen, möten, företagsinformation, kultur och policyers, personalfilmer och utbildningar. Allt som en nyanställd kan tänka sig behöva för att lära känna företaget och komma in i arbetet lättare. Vi tycker att en digital onboarding process är essentiellt i en organisation som vill spara tid och resurser. Dessutom har det har varit en viktig resurs under Covid-19 pandemin där många arbetsplatser blivit uppmuntrade till att arbeta på distans och använda sig av alternativa lösningar, vilket kan vara just en online onboarding.Commentaires


bottom of page