top of page

Hur du väljer rätt enkätplattform: 4 tips med beaktande av GDPR och datalagring

När företag försöker samla in värdefulla insikter från sina kunder, anställda och intressenter har undersökningsplattformar blivit ett viktigt verktyg. Men eftersom det finns många olika alternativ kan det vara svårt att välja rätt plattform för dina behov. När du väljer en undersökningsplattform finns det några kritiska faktorer att ta hänsyn till, bland annat datalagring och GDPR-kompabilitet.


1. Överensstämmelse med GDPR:

General Data Protection Regulation (GDPR) är en uppsättning bestämmelser som är utformade för att skydda EU-medborgarnas integritet och personuppgifter. När du väljer en undersökningsplattform är det viktigt att se till att den är GDPR-kompatibel. Detta innebär bland annat att plattformen implementerar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och att den tillhandahåller transparent information om hur den samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter.


2. Lagring av data:

Var dina data lagras är också ett viktigt övervägande när du väljer en undersökningsplattform. Om din undersökningsplattform lagrar data utanför Europeiska unionen kan det finnas ytterligare risker i samband med dataskydd och integritet. Överväg en plattform som lagrar data i Sverige, t.ex. vår enkätplattform, för att säkerställa högsta möjliga nivå av dataskydd och integritet.


3. Egenskaper och funktionalitet:

Naturligtvis är det också viktigt att tänka på funktionerna och funktionaliteten hos den undersökningsplattform du väljer. Leta efter en plattform som erbjuder en rad anpassningsmöjligheter, till exempel möjligheten att skapa anpassade varumärken, och ett stort antal frågetyper och svarsformat. Tänk dessutom på hur lätt plattformen är att använda och om den erbjuder kraftfulla rapporterings- och analysfunktioner.


4. Pris:

Slutligen bör du ta hänsyn till kostnaden för den enkätplattform du väljer. Även om kostnaden inte bör vara den enda faktorn i ditt beslut är det viktigt att se till att plattformen ger god valuta för pengarna. Undersök även om företaget lägger på dyra tillägg och lås-upp funktioner - det kan bli dyrt i slutändan. esMakers licensmodell innehåller inga tillägg eller lås-upp funktioner.


Sammanfattningsvis, när du väljer en undersökningsplattform är det viktigt att tänka på GDPR-efterlevnad och datalagring, samt på funktioner och funktionalitet och kostnad. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du hitta en lösning som uppfyller dina behov och hjälper dig att samla in värdefulla insikter från dina kunder, anställda och intressenter.


Läs mer om esMaker - en innovativ, svenskutvecklad och marknadsledande enkätplattform som används av 180 kommuner och företag som Volvo och företagarna.Nyfiken på att höra mer?

Kontakta oss:

035-15 59 00


Σχόλια


bottom of page