top of page

Tillsammans kan vi skapa en säkrare och tryggare skolväg för barnen

Med hjälp av vårt kartläggningsverktyg pointSurvey kan man lättare genomföra undersökningar av hur vägar och platser upplevs och på så sätt få fram underlag att arbeta vidare med för att utveckla vägar och platser längs skolvägen.
Med pointSurvey är det lättare att bidra till stadsplanering. Det bidrar till att ta fram underlag för att förbättra skolområdet genom att uppmärksamma och lämna underlag på hur man kan förbättra övergångsställen och gångbanor där barn ofta korsar vägen.


“Vi strävar efter barnens bästa precis som barnkonventionen gör. Att barn får vara med att påverka anser vi är ett vinnande koncept för att säkra skolvägar till och från skolan. Genom att ta del av barnens egna upplevelser tycker vi är den bästa inverkan på hur man kan säkra vägarna. ”

Säkra och trygga skolvägarna


Hjälp oss att bidra till samhället genom att uppmuntra barn att gå eller cykla till skolan i stället för att bli skjutsade med bil. Detta främjar både trafiksäkerheten bland skolorna samt barnens välmående och hälsa. Med hjälp av vårt kartläggningsverktyg pointSurvey kan man lättare genomföra undersökningar av hur vägar och platser upplevs och på så sätt få fram underlag att arbeta vidare med för att utveckla vägar och platser längs skolvägen. #Trafiksäkerhet


Barnkonventionen


Vi strävar efter barnens bästa precis som barnkonventionen gör. Att barn får vara med att påverka anser vi är ett vinnande koncept för att säkra skolvägar till och från skolan. Genom att ta del av barnens egna upplevelser tycker vi är den bästa inverkan på hur man kan säkra vägarna. #barnkonventionen


Varför är det viktigt att barnen får berätta vad de tycker


Vi tycker att det är särskilt viktigt att barn alltid ska känna sig säkra och trygga när de går till och från skolan. Därför väljer vi att fokusera på hur skolvägen upplevs från barnens perspektiv och vart det är mest trafikerat. Detta för att förebygga barnens otrygghet, osäkerhet eller rädsla av olika själ.


Hjälpmedel för stadsplaneringar


Med pointSurvey är det lättare att bidra till stadsplanering. Det bidrar till att ta fram underlag för att förbättra skolområdet genom att uppmärksamma och lämna underlag på hur man kan förbättra övergångsställen och gångbanor där barn ofta korsar vägen. Men också för hur man kan bland annat förbättra belysningar och minska risker bland trafikerade områden genom att sätta upp hastighetsskyltar och gatumarkeringar. #stadsplanering


Ett delat ansvar


Det är också ett delat ansvar mellan skola och kommun, men också ett engagemang hos föräldrar, lärare och rektorer för ett lyckat resultat. Att få barnen att använda pointSurvey frekvent både ökar tryggheten bland skolorna och föräldrarna då de får en bättre koll på vilka vägar som upplevs säkra och behöver därför inte oroa sig för sina barn på samma sätt som tidigare.

Comentários


bottom of page