top of page

Entergate har tilldelats Tillgänglighets- och Bemötandepriset!

Det gläder oss på Entergate att meddela att vi har tilldelats Halmstads kommuns Tillgänglighets- och Bemötandepris. Vi är stolta över att bli erkända för vårt engagemang och vår förmåga att erbjuda en tillgänglig och inkluderande upplevelse för alla våra kunder.

Halmstads kommun motivering till priset :

”Med stor målmedvetenhet och långsiktighet har Entergate gjort tillgänglighetsarbete till en central del i sin verksamhet. Medarbetarna har genom åren byggt upp en stor kompetens inom området, inte minst genom sitt samarbete med myndigheter och organisationer med expertkunskap om funktionsnedsättning. Entergates lyhördhet för att ständigt förbättra och utvecklas är stor. Företaget tar dessutom samhällsansvar och ligger i framkant genom att anpassa och underlätta anställning för personer med funktionsnedsättning. Här andas det människokärlek!”

Tillgänglighet är inte bara en fysisk egenskap, tillgängligt finns på fler sätt än bara det vi kan ta på direkt. Entergate strävar efter helt tillgänglighetsanpassade verktyg som gör det möjligt för alla att ta del av. Entergate arbetar hårt för att uppfylla WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). WCAG-riktlinjerna är den allmänt accepterade standarden för webbtillgänglighet. Entergate tillämpar en inkluderande designstrategi för tillgänglighet genom att ta hänsyn till funktionshindrade användares behov under hela designprocessen. De samarbetar även med FUNKA, en oberoende tillgänglighetsspecialist för att försäkra sig om alla led i deras tillgänglighetsarbete fungerar optimalt. Kombinationen med satsningar på tillgänglighet i hela verksamheten gör att deras produkter och tjänster ger mervärde för både kund och medarbetare. Som bonus tar Entergate sitt samhällsansvar och ligger i framkant genom att anpassa och underlätta anställning för målgrupper med särskilda behov, en funktionsnedsättning eller till de som är nya i Sverige.
Comments


bottom of page