top of page

Entergate har mottagit Nordiskt Tillväxtscertifikat från UC!


Entergate har tilldelats ett nordiskt tillväxtcertifikat från UC. En utmärkelse där endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig.


Certifikatet baseras på föregående årsbokslut där lönsamhet, soliditet, tillväxt och antal anställda är några av parametrarna i beaktning.


Vi är givetvis otroligt stolta och glada över att vi tilldelats detta tillväxtcertifikat.

Comments


bottom of page