top of page

Säkrare och tryggare cykelvägar

Med hjälp av vårt kartläggningsverktyg pointSurvey kan man lättare genomföra undersökningar av hur cykelvägar upplevs och på så sätt få fram underlag att arbeta vidare med för att utveckla vägar och platser längs vägen.

Kartläggning av cykelvägar är en förutsättning för säkra cykelvägar


“Att barnen cyklar till skolan både främjar miljön och minskar stress för föräldrar att skynda sig i trafiken. Sedan är det också bra för barnens hälsa och välmående att röra på sig. ”


Cykelvägar


För barn tycker vi att det ska vara lätt att cykla till och från skolan, därför att fler kommuner satsar på cykelvägar är något vi på Entergate värnar gott om. Att barnen cyklar till skolan både främjar miljön och minskar stress för föräldrar att skynda sig i trafiken. Sedan är det också bra för barnens hälsa och välmående att röra på sig.


Hur kan en kommun vara med att påverka?

Genom att exempelvis utveckla cykelvägar, cykelställ/parkeringar och snöfria vägar under vintern. Men också genom fler beteendepåverkande åtgärder i form av kampanjer så kan din kommun vara med att göra skillnad. Kampanjen Säkra skolvägar har ett nära samarbete med ett antal skolor i form av att förbättra trafikmiljön runt skolorna och att skapa flexibla resvanor både för vuxna och barn i syfte med att minska risker i trafiken. Det är därför viktigt att vara med att uppmuntra barnen att gå eller cykla till skolan än att bli skjutsade av sina föräldrar. #stadsplanering #cykelvägar #SäkraskolvägarHjälpmedel för stadsplanering

Med pointsurvey är det lättare att bidra till stadsplanering. Det bidrar till att ta fram underlag för att förbättra skolområdet genom att uppmärksamma och lämna underlag på hur man kan förbättra övergångsställen och gångbanor där barn ofta korsar vägen. Men också för hur man kan bland annat förbättra belysningar och minska risker bland trafikerade områden genom att sätta upp hastighetsskyltar och gatumarkeringar.

Comments


bottom of page