EntergateMedarbetarenkät


På denna sida finns all nödvändig information inför medarbetarenkätens genomförande. I menyn till höger hittar du viktiga dokument att läsa igenom samt länk till varje kommuns enkät där medarbetare kan logga in med sitt unika lösenord under enkätperioden.

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna om medarbetarenkäten. Frågorna är utan inbördes ordning. Läser du igenom dem kan du svara på de frågor som medarbetare och kollegor har.

Måste man ha lösenord för att kunna besvara Medarbetarenkäten?
Svar: Ja, lösenordet länkar dina svar till rätt arbetsplats.

Kan chefen gå in och kolla mina svar?
Svar: Nej, det kan hon/han inte. När du besvarat Medarbetarenkäten och klickat på knappen SKICKA på sista sidan, faller ditt lösenord bort och du kan inte logga in igen. Inte du, inte chefen och ingen annan heller.

Måste man vara inne i intranätet för att besvara enkäten?
Svar: Nej, du kan besvara enkäten varsomhelst i världen; från din hemdator eller från en publik dator på biblioteket eller ett webbcafé någonstans i världen.

Varför har ni begränsat svarstiden?
Svar: Därför att arbetsklimat är färskvara. Vi vill mäta alla på en gång för att få ett bra jämförelsematerial. Sedan är det viktigt med så snabb återkoppling som möjligt, så att de som svarar vet att det är ett aktuellt material de arbetar med.

Kan man se svarsfrekvensen under enkätens gång?
Svar: Javisst. Varje chef kan se svarsfrekvenserna i chefsportalen.

Kan flera medarbetare svara med samma lösenord?
Svar: Nej, lösenorden förfaller när man klickar på SKICKA. Varje medarbetare ska ha ett eget unikt lösenord.

Men den där webbadressen, den kan man väl klippa bort? Räcker det inte med lösenordet bara?
Svar: Nej, webbadressen måste finnas med, så att den som ska svara vet var man ska gå in via webben. .

Enkätlänkar

Krokoms kommun
Lycksele kommun
Robertsfors kommun
Vännäs kommun

Dokument

Integritetsskydd
Definitioner av begrepp
Information till chefer
Yrkeskategorier
Handledning efterarbete

Instruktionsfilmer

Beställ lösenord
Hämta rapporter
powered by Entergate AB - esMaker: enkät och analysverktyg